Värdegrund och trivselregler:

För allas trivsel

High Five Idrottsförening verkar för en öppen miljö där alla är välkomna. Vi har nolltolerans mot alla typer av diskriminering, såsom rasism, sexism, homofobi, transfobi osv..

Vi har även ett antal trivselregler som du som medlem samt besökare i lokalen bör respektera.

Vi…

respekterar och tar hänsyn till varandra.
..

Lyssnar på den som pratar.

lyssnar på tränarens instruktioner.

lämnar inte lokalen utan att säga till vår tränare.

dricker vatten utanför mattorna.

klipper naglar på händer och fötter.

har rena kläder och fötter.

har inga vassa föremål på oss.

använder inga ytterskor i lokalen.

är rädda om lokalen och utrustningen.

visar hänsyn när andra grupper har pass.

lämnar mobilen i väskan på ljudlös under hela träningen.

tänker på att vi som medlemmar respresenterar både sporten samt klubben och uppträder efter detta.

lämnar taekwondon på träningen.

Missbruk av sporten, upprepande regelbrott mot trivselreglerna och agerande som strider mot High Five taekwondos värdegrund kan leda till avstängning.

Inte minst är det viktigt att ha roligt!