Var finns vi? Where do we reside?

Aktivitetshuset Milot, Milstensvägen 52, Sundbyberg.

Vad är terminsavgiften/ What is the fee?

1200:- per termin och medlem. Betald avgift betalas inte tillbaka.

There is no refund of payed fee.

Var betalar man in? What is the account?

Man betalar via

swish: 1231601244 eller

Bankgiro: 5300-5443

Hur gammal måste man vara för att träna/ How old do you have to be to attend Highfivetkd?

Man ska vara fyllda 7 år och gå i 1a klass.

You have to be 7 years old and attend 1st grade.

Var kan man köpa dräkt/Dobok? Where to buy the Dobok?

På budofitness eller logama.se kan man köpa sin Dubok.

Vilken storlek ska man köpa? Which size should I buy?

Köp en storlek som är 10cm större än längden ex 140cm lång, köp 150cm i stl.

Buy a size that’s 10cm bigger in size then your length, ex 140cm long buy a size 150.

Hur ofta graderar man? How often do you upgrade/take another belt?

Gradering sker ca 1g/år, men alltid i samråd med tränaren. Efter rött bälte sker gradering med ett mellanrum på 1-3 år.

Approximately once every term but always in communication with the trainer. After the red belt ,upgrades takes place approximately every other year

Vad kostar det att gradera? How much does it cost to upgraded?

Kostnaden är 200:-

Får man tävla i Highfivetkd? Is it possible to compete with you?

Ja, vi är en tävlingsklubb och har flera medlemmar som tävlar i fighting (kyorogi) Alltid I samråd med tränaren och vårdnadshavare

Yes, we do offer the opportunity to compete in kyorogi. Always in communication with the trainers and leagal guardians

Är det träning under lov? Does practice continue during holidays?

Under lov och röda dagar har vi ingen träning, inte heller under tävlingshelg.

During holidays and “red days” according to the Swedish almanac, we are closed. There’s also no practices during weekdays that collides with competitions.

Får man provträna?

Do you offer trial training?

Ja, under de två första veckorna av terminsstarten (jan+aug) erbjuder vi provträning. Man kan prova på 2 gånger kostnadsfritt.

Yes, during the 1st two weeks of each semester we offer free trial training. You can come to two practice, free of charge.