Utrustning till gradering

Vad är en gradering?

Gradering (Shimsa) är en möjlighet för deltagaren att visa sina färdigheter efter en period av träning. På graderingen kontrollerar tränaren tekniknivån, kunskaper samt standarden på klubben och individen, detta sker utifrån ålder och bältesgrad.

Gradering för eleverna sker ca. 1gång/ år, undantag för nybörjare som graderar vid terminsavslut (december och maj), samt vuxna. Om man inte klarar ta sitt bälte under en gradering kan man göra en omgradering, denna sker kostnadsfritt. Om eleven inte heller klarar sin omgraderingen får man således vänta till nästa graderingstillfälle samt betala en ny graderingsavgift.

För att markera olika grader använder vi WTs standard bältesfärger. Dessa är vitt, gult, grönt, blått, rött och svart. Det finns även mellangrader som markeras med ett streck på bältet, (se specifikt under graderingskrav).

Graderingskostnad: 200:-

Olika krav för olika åldrar

Det är olika kunskapskrav för olika åldrar uppdelat på 7-12 år och 13 år och äldre.