High Five Taekwondo applicerar en “no refund” policy när det kommer till medlems/terminsavgift. Ingen del av terminsavgiften återbetalas i efterhand.

Gällande graderingsavgift: (gäller från 2024)

Graderingskostnad på 200kr, vid miss av gradering p.g.a. sjukdom eller liknande kan betalning hållas innestående i MAX 2 månader, därefter sker en ny gradering och ny graderingskostnad skall erläggas.